ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО АКРЕДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений Головним сервісним центром МВС з метою проведення державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

До повноважень акредитаційної комісії належать:

  • розгляд заяв і матеріалів та прийняття рішення про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій або відмову в акредитації;
  • видача сертифіката про державну акредитацію закладу;
  • видача дубліката сертифіката про державну акредитацію закладу;
  • здійснення моніторингу якості проведення закладом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, рівня аварійності серед його випускників;
  • тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію у разі виявлення під час перевірки, що проводиться у встановленому законодавством порядку, порушень вимог до закладу;
  • анулювання сертифіката про державну акредитацію у разі неусунення у встановлений строк виявлених під час перевірки порушень вимог до закладу.

Перелік документів, що подаються на ДАК:

1. Копія сертифіката про державну акредитацію (у разі наявності);
2. Висновок МТБ (зразок);
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
4. Ліцензія МОН (при наявності);
5. Відомості про склад спеціалістів закладу (зразок);
6. Копії документів спеціалістів закладу (атестат, копії паспорта, ідентифікаційний номер, документів про освіту, посвідчення водія, медичних книжок, медичних довідок (для спеціалістів з практичного керування ТЗ підтвердження трирічного стажу керування ТЗ);
7. Робочий навчальний план та програма з підготовки, перепідготовки кваліфікації водіїв (при необхідності додається план-графік організації занять в закладі) (зразок);
8. Робочий навчальний план (потижневий) (зразок);
9. Відомість про матеріально-технічну базу закладу (зразок);
9.1. Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями (класами, майданчиками для початкового водіння) та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (роз’яснення);
9.2. Копія висновку (лист) санітарно-гігієнічним служби (Держсанепіднагляд Управління держпродспоживслужби) на приміщення про відповідність приміщення санітарно-гігієнічним нормам;
9.3. Копія дозволу ГУ МНС на використання приміщення, що відповідає правилам протипожежної безпеки;
9.4. Копія дозволу Держпраці на використання приміщення;
10. Відомості про учбові транспортні засоби (зразок):
10.1. Копії документів, що підтверджують право на користування учбовими транспортними засобами;
10.2. Протокол ОТК;
11. Схеми маршрутів практичного керування в умовах дорожнього руху (роз’яснення).

Коментарі відсутні

Залишити коментар